Регистри
Наименование на регистър
Регистър на организаторите на хазартни игри Преглед
Регистър на организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване Преглед
Регистър на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по Закона за хазарта Преглед
Регистър на утвърденото игрално оборудване Преглед