Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
. . ,
Представители:
Покажи обекти
. . ,
Представители:
Покажи обекти
. . ,
Представители:
Покажи обекти
. . ,
Представители:
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Представители: Мирослав Бориславов Недев – управител
Покажи обекти
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Представители: Мирослав Бориславов Недев – управител
Покажи обекти
АВРАМОВ 97 ЕООД 104053624 Горна Оряховица улица Васил Левски № 8
Представители: Димо Тодоров Аврамов
Покажи обекти
АВРОРА ГЕЙМС ЕООД 204526341 Слънчев бряг к.к. Слънчев бряг, хотел „Кубан”
Представители: представлявано заедно от Сергей Петров Господинов и Петър Валериев Георгиев – управители
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
. . ,
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София улица Академик Дмитрий Лихачов № 58 А ,
Решение: 000030-9 / 17/01/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-1164 / 04/02/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 48
Брой игрални места на игралното оборудване: 53
Брой джакпот система/и: 3
. . ,
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София район „Люлин”, бул. „Царица Йоанна” № 15
Решение: 000030-57 / 22/06/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-5428 / 08/07/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 71
Брой игрални места на игралното оборудване: 78
Брой джакпот система/и: 3
. . ,
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София булевард Ботевградско шосе № 34
Решение: 000030-22 / 28/02/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-33 / 02/01/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 73
Брой игрални места на игралното оборудване: 80
Брой джакпот система/и: 4
. . ,
Вид на дейност по ЗХ: Игри в игрално казино
Пловдив булевард Освобождение № 27
Решение: 000030-22 / 28/02/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-2172 / 11/03/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 67
Брой игрални места на игралното оборудване: 74
Брой джакпот система/и: 2
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Първомай улица Княз Борис І, № 1 Б
Решение: 000030-57 / 22/06/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-5507 / 09/07/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 27
Брой игрални места на игралното оборудване: 30
Брой джакпот система/и: 3
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Златоград улица Беловидово № 23,УПИ І-1342, кв.133
Решение: 000030-5 / 17/01/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-1090 / 04/02/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 1
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Мирослав Бориславов Недев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Луковит улица Възраждане № 68, ет. 2
Решение: 000030-200 / 18/12/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-138 / 07/01/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 12
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 2
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Мирослав Бориславов Недев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Койнаре ул. „Христо Ботев” № 45
Решение: 000030-7206 / 27/06/2016
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-7763 / 14/07/2016
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 2
АВРАМОВ 97 ЕООД 104053624 Горна Оряховица улица Васил Левски № 8
Димо Тодоров Аврамов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Горна Оряховица улица Цар Освободител № 105
Решение: 000030-8787 / 31/07/2017
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-8977 / 31/07/2017
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 3
АВРОРА ГЕЙМС ЕООД 204526341 Слънчев бряг к.к. Слънчев бряг, хотел „Кубан”
представлявано заедно от Сергей Петров Господинов и Петър Валериев Георгиев – управители
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Слънчев бряг хотел Кубан
Решение: 000030-3322 / 22/03/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-3779 / 27/03/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 77
Брой игрални места на игралното оборудване: 89
Брой джакпот система/и: 6