Регистър на утвърденото игрално оборудване

В колоната "Производител/номер на лиценз издаден от комисията" се вписва № на лиценз за производители и вносители, издаден от комисията след 01.07.2013 г.

Вид Наименование Номер на документ от изпитвателна лаборатория Производител/ номер на лиценз издаден от комисията Вносител/ заявител Удостоверение №
Игрален автомат V-SLOT ИА 001 Williams Gaming Inc. "Актив БГ" АД ИА001 / 20.7.2001
Тип/модификация на типа: "REEL'EM IN"
Кабинет (тип): метален подов вариант
Брой игрални места, когато е приложимо: 1
Игрален автомат KING POKER 2 ИА 002 "МБ-И" ЕООД "МБ-И" ЕООД ИА002 / 24.7.2001
Тип/модификация на типа: "MULTI GAME III"
Кабинет (тип): дървен подов вариант
Брой игрални места, когато е приложимо: 1
Игрален автомат ATRONIC ИА 003 Atronic International GmbH "Блиц Трейд Къмпани" ООД ИА003 / 31.7.2001
Тип/модификация на типа: "PIRATE'S COVE" версия O-PIR_-D-A-XE
Кабинет (тип): метален подов вариант
Брой игрални места, когато е приложимо: 1
Игрален автомат ATRONIC ИА 004 Atronic International GmbH "Блиц Трейд Къмпани" ООД ИА004 / 1.8.2001
Тип/модификация на типа: "FIREWORKS" версия N-FIWO-D-B-WA
Кабинет (тип): метален настолен вариант
Брой игрални места, когато е приложимо: 1
Игрален автомат Електронна рулетка ALPHA ИА 005 "МБ-И" ЕООД "МБ-И" ЕООД ИА005 / 8.8.2001
Тип/модификация на типа: 8P
Кабинет (тип): Централен модул с рулетно колело под прозрачен стъклен капак. Осем игрални места, оформени като четири модула около централния
Брой игрални места, когато е приложимо: 8
Игрален автомат MAGIC COIN ИА 006 "Калиман" ЕООД "Меджик коин" ЕООД ИА006 / 8.8.2001
Тип/модификация на типа: VN-91-MF-D верс. CASINO MULTI GAME
Кабинет (тип): дървен подов вариант
Брой игрални места, когато е приложимо: 1
Игрален автомат MAGIC COIN ИА 006.1 "Меджик коин" ООД "Меджик коин" ООД ИА006.1 / 13.6.2005
Тип/модификация на типа: VN-91-MF-D верс. MC CASINO MULTI GAME
Кабинет (тип): Up Right, Slant Top, Round Top, Square Top
Брой игрални места, когато е приложимо: 1
Игрален автомат MAGIC COIN ИА 006.2 "Меджик коин" ООД "Меджик коин" ООД ИА006.2 / 15.12.2010
Тип/модификация на типа: VN-91-MF-D верс. MC CASINO MULTI GAME
Кабинет (тип): Up Right, Slant Top, Round Top, Square Top
Брой игрални места, когато е приложимо: 1
Игрален автомат ATRONIC ИА 007 Atronic International GmbH "Блиц Трейд Къмпани" ООД ИА007 / 8.8.2001
Тип/модификация на типа: DESPERADO верс. M-W__-A-E-WE
Кабинет (тип): метален настолен вариант
Брой игрални места, когато е приложимо: 1
Игрален автомат ATRONIC ИА 008 Atronic International GmbH "Блиц Трейд Къмпани" ООД ИА008 / 13.8.2001
Тип/модификация на типа: I.C.MONEY верс. O-ICM_-A-I-XF
Кабинет (тип): настолен вариант
Брой игрални места, когато е приложимо: 1